Eyde, Christian Samuel (1850 - 1931) [no]

Eyde, Christian Samuel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/03/2022 07:23:58
24/09/2022 07:38:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b18a44da-5f32-480c-8278-0cc67082a5f2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eyde, Christian Samuel
Norwegian bokmål

First name
Christian Samuel
Norwegian bokmål

Last name
Eyde
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1850

-Time
1850
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 06.10.1850 - 07.10.1931
Født i Arendal. Sønn av Samuel E. og Elina Kristine Amalie Stephansen, g. 1882 m. Christiane Augusta Lund (1856-), datter av Peter Lorentz L. Konsul og skipsreder. Amatørfotograf. Flere hundre av hans negativer fra ca. 1880-1930 er tatt vare på av Aust-Agder-Arkivet.

Virkested:
1880 ca-1930 ca: Arendal

Norwegian bokmål

Parent Of
Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
613

-Id
613
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005813

-Id
021036005813
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål