Eyde, Christian Samuel (1850 - 1931) [no]

Other languages: Eyde, Christian Samuel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:10:51
08/06/2024 03:49:59
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b18a44da-5f32-480c-8278-0cc67082a5f2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eyde, Christian Samuel
Norwegian bokmål

First name
Christian Samuel
Norwegian bokmål

Last name
Eyde
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1850

-Time
1850
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 06.10.1850 - 07.10.1931
Født i Arendal. Sønn av Samuel E. og Elina Kristine Amalie Stephansen, g. 1882 m. Christiane Augusta Lund (1856-), datter av Peter Lorentz L. Konsul og skipsreder. Amatørfotograf. Flere hundre av hans negativer fra ca. 1880-1930 er tatt vare på av Aust-Agder-Arkivet.

Virkested:
1880 ca-1930 ca: Arendal

Norwegian bokmål

Parent Of
Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
613

-Id
613
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005813

-Id
021036005813
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål