Å-Nystøyl (Forlatt sted) [no]

Å-Nystøyl (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/b0f28969-6c77-48f8-968c-893225a4a699 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Å-Nystøyl
Norwegian bokmål

Alternative name
Å-Nystøyl
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.48343, 8.2523, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.48343
-Longitude (Easting)
8.2523
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
754033

-Id
754033
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål