Ljungström, Fredrik (1875 - 1964) [sv]

Ljungström, Fredrik (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:49
21/09/2019 04:06:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b08885cb-2cd2-40b3-81fb-751824452f04 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ljungström, Fredrik
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Last name
Ljungström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1875

-Time
1875
Death
1964

-Time
1964
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Fredrik Ljungström var ingenjör, uppfinnare och båtkonstruktör.

Tillsammans med sin bror Birger Ljungström konstruerade han bland annat Ljungströmturbinen och en luftförvärmare för elkraftverk.

Frerik Ljungström var en ivrig seglare och har gett namn åt segelbåtstypen Ljungströmskryssaren. Han utformade t ex båtar med cirkelbågskrov och ett bomlöst segel på rullmast. Hans idéer anses ha varit före sin tid och de fick ingen större spridning inom segelbåtstillverkningen.

Swedish

Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Hansson, Sven A.; Ljungströmsriggens första decennium (ur Tidningen Segel o Motor 1948)
Swedish

Alternative id
DigitaltMuseum: 021035593955

-Id
021035593955
-System
DigitaltMuseum