Petrelli, Ingeborg (1848 - 1923) [sv]

Petrelli, Ingeborg (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Ingeborg Petrelli, född Eketrä, var initiativtagare till Vadsten knyppelskola och en stor samlare av knypplade spetsar. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 10:41:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af13acaa-b2c6-4eff-8185-faa8e05122e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Petrelli, Ingeborg
Swedish

First name
Ingeborg
Swedish

Last name
Petrelli
Swedish

Alternative name
Eketrä, Ingeborg
Swedish

Petrelli, Jaquette Ingeborg Beata
Swedish

Description
Ingeborg Petrelli, född Eketrä, var initiativtagare till Vadsten knyppelskola och en stor samlare av knypplade spetsar.
Swedish

Birth
1848

-Time
1848
Death
1923

-Time
1923
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

År 1903 bildades Vadstena knyppelskolor på initiativ av Ingeborg Petrelli och verksamheten anslöts till Svensk Hemslöjds. http://www.svenskhemslojd.com/foreningen/historik/ 2013-03-07 Petrelli, Jacquette Ingeborg Beata (Ingeborg) f. 1848 d. 1923 Född Eketrä, gift med krigsarkivarien Johannes Petrelli. http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=Ingeborg&FacettFilter=registerfacet%24Brev%2FLink%C3%B6pings+stiftsbibliotek%3A&page=20&postid=Brev506214&tab=post 2013-03-07 Ingeborg Petrelli, var gift med Johannes Petrelli.

Swedish

Activity
Knyppling, spetsar

-Type of activity
Knyppling, spetsar
Swedish
Reference
Eldvik, Berit "Sparade spetsar - och samlade". I: Fataburen (Nordiska museets årsbok) 2007. Sid 143-159
Swedish

Petrelli, I. (1nnn). Spetsutställningen i Stockholm 1904. S.l.:
Swedish

Primus Nordiska museet
44121

-Id
44121
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011738
-Id
021036011738
-System
DigitaltMuseum