Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:05:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aed52472-2bc8-430b-bbb4-a70220403113 | RDF/XML | JSON-LD
Label
holograms
English

hologrammid
Estonian

Alternative label
hologram
English

hologramm
Estonian

holographs (photographs)
English

Scope note
Three-dimensional images formed by exposing a negative image with monochromatic radiation from a laser while it is positioned in a second laser beam. The direct beam and the image scattered beam combine to form an interference pattern that is viewed as a three-dimensional image. The technique for making holograms was invented in 1947 by Dennis Gabor of Hungary, but was not widely used until after the laser was invented in 1960. Salvador Dali used holography to make works of art.
English

Kolmemõõtmelised kujutised, mis on saadud säritades laserkiire sisse asetatud negatiivkujutist ühevärvilise laserkiirgusega. Otsene kiir ja kujutisel hajutatud kiir ühinevad interferentsimustriks, mis on vaadeldav kolmemõõtmelise kujutisena. Hologrammide valmistamise tehnika leiutati 1947. aastal ungarlase Dennis Gabor´i poolt, kuid see seda ei kasutatud laiemalt enne laseri leiutamist 1960. aastal. Salvador Dali kasutas holograafiat kunstiteoste valmistamiseks.
Estonian

Broader concept
English
               visual works (works)
English
                    <visual works by material or technique> - Guide term
English
                         photographs
English
                              <photographs by form> - Guide term
English
                                   positives (photographs)
English

-Text
"hologramm" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300134775 February 27, 2019 3:07:30 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300134775 27.02.2019 15:07:30
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300134775 2019-02-27 15:07:30
Swedish