Workplace facilitation Place holder

Tilrettelegging på arbeidsplassen (norwegian bokmål), Tilrettelegging på arbeidsplassen (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:19
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilrettelegging-pa-arbeidsplassen
Label
Workplace facilitation
English

Tilrettelegging på arbeidsplassen
Norwegian bokmål

Tilrettelegging på arbeidsplassen
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Dette omfatter brukeroppfølging og veiledning til de som trenger hjelp med å stå i arbeid eller være i aktivitet.
Norwegian bokmål

Dette omfatter brukeroppfølging og veiledning til de som trenger hjelp med å stå i arbeid eller være i aktivitet.
Norwegian nynorsk