Oscar II-klass (Första klass pansarbåt (Pansarbåt)) [sv]

Oscar II-klass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av en första klassens pansarbåt, Oscar II, sjösatt 1905. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ae015a10-c651-492f-b431-2bf85877b51f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Oscar II-klass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av en första klassens pansarbåt, Oscar II, sjösatt 1905.
Swedish

Measurement
Bredde [no]: 15,42 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
15,42
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 5,13 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
5,13
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Besättning [sv]: 326 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
326
-Unit
Besättning [sv]: 335 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
335
-Unit
-Specification
som flaggskepp
Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish