1. klasse panserbåt [no]

Other languages: 1. klasse panserbåt (norwegian bokmål), Första klass pansarbåt (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
23/05/2018 20:34:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e20a9971-b325-429e-91d8-8441223394dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
1. klasse panserbåt
Norwegian bokmål

Första klass pansarbåt
Swedish

Alternative name
1 klass pansarbåt
Swedish

1. klass pansarbåt
Swedish

1:a klass pansarbåt
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish