Alvarsson Jan-Åke (1952 - ) [sv]

Alvarsson Jan-Åke (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Jan-Åke Alvarsson, född 21 mars 1952, docent, antropolog, fältarbete i bland annat bland weenhayek, en mataco-noctenes indiangrupp vid Río Pilcomayo, södra Bolivia. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/03/2018 08:01:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a96d86b1-5d67-4973-8ca9-faf83694b3b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alvarsson Jan-Åke
Swedish

Description
Jan-Åke Alvarsson, född 21 mars 1952, docent, antropolog, fältarbete i bland annat bland weenhayek, en mataco-noctenes indiangrupp vid Río Pilcomayo, södra Bolivia.
Swedish

Birth
21/03/1952

-Time
21/03/1952
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Jan-Åke Alvarsson, född 21 mars 1952, docent, antropolog, fältarbete i bland annat bland weenhayek, en mataco-noctenes indiangrupp vid Río Pilcomayo, södra Bolivia.

Swedish

Web reference
-Text
Statens museer för världskultur - databas
Swedish
Swedish

DigitaltMuseum
021037665215
-Id
021037665215
-System
DigitaltMuseum