Åbø (Forlatt sted) [no]

Åbø (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/a93ec2ad-855c-4ec4-af3d-9c62182aa625 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åbø
Norwegian bokmål

Alternative name
Åbø
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.3784, 8.46398, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.3784
-Longitude (Easting)
8.46398
-Source
Kartverket 2022
Norwegian bokmål
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1108747

-Id
1108747
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
GNIDu
08290024

-Id
08290024
-System
GNIDu
Språksamlingane, SNID
SNID-000SK0000791984

-Id
SNID-000SK0000791984
-System
Språksamlingane, SNID
Kartverket, Stedsnummer
292843

-Id
292843
-System
Kartverket, Stedsnummer
Editorial note
Sources for new identifiers/references for SSR ID (read from data.norge.no 2016): GNIDu via data from Språksamlingane, UIB. Språksamlingane SNID via data from Språksamlingane, UIB. Kartverket, Stedsnummer (2020) via data from Språksamlingane, UIB. Updated 2022-06-02 by Ulf B.
English