Åbø (Forlatt sted) [no]

Åbø (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/a93ec2ad-855c-4ec4-af3d-9c62182aa625 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åbø
Norwegian bokmål

Alternative name
Åbø
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.3784, 8.46398, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.3784
-Longitude (Easting)
8.46398
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1108747

-Id
1108747
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål