Bergen domkirke (Kirke) [no]

Other languages: Bergen domkirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250. Forvaltes av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:10
02/03/2024 06:07:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a871747e-a476-4b55-b689-a34f78c5cc7f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bergen domkirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250. Forvaltes av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1250. Forvalta av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).
Norwegian nynorsk

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1250
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christie & Blix
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Bergen (Kommune) [no], Domkirkeplassen 1, 5018 [no], Bergen domkirke sokn (07010101), Bergen Domprosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Domkirkeplassen 1, 5018
Norwegian bokmål

-Place (text)
Bergen domkirke sokn (07010101), Bergen Domprosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.3939, 5.33087, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.3939
-Longitude (Easting)
5.33087
-Precision
5
Events
-Timespan
1250
--Earliest time
1250
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
120100101

-Id
120100101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2453

-Id
2453
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83876-2

-Id
83876-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
13919585

-Id
13919585
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4601-166/565
-Id
4601-166/565
-System
Gnr Bnr