Andresen, Emil (1854 - 1891) [no]

Other languages: Andresen, Emil (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:05:57
08/06/2024 02:43:29
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a7923181-563d-4277-a2a0-d012ee306112 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andresen, Emil
Norwegian bokmål

First name
Emil
Norwegian bokmål

Last name
Andresen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1854

-Time
1854
Death
1891

-Time
1891
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Sønn av brennevinshandler Johan Fredrik Andresen (f. 1819 i Trondheim) og Elen Regine Andresen (f. Selsbak i 1822, Kristiansund). Ugift fotograf bosatt hos foreldrene i Taraldgårdsveita 10 ifølge folketellinga 1875, på samme adresse også i 1885.

Ca. 1890 forekommer bilder med Emil Andresens kartong, overstemplet Carl M. Hansen, så en må gå ut fra at sistnevnte da har overtatt firmaet.

Virkested:
1880 ca-1890: Trondheim; Nordre Gade 4.
1880 ca-1890: Trondheim; Nordre Gade 6 Krumgaarden.

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

-Text
Lokalhistoriewiki
Norwegian bokmål
FR
93

-Id
93
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004891

-Id
021036004891
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
368E87F1-D7CD-46A4-AD39-ECF5319608FC

-Id
368E87F1-D7CD-46A4-AD39-ECF5319608FC
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål