Leikanger kyrkje, Leikanger (Kirke) [no]

Other languages: Leikanger kyrkje, Leikanger (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:19
02/03/2024 06:21:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a3371e96-5536-40a3-a049-eaffea67a3ec | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Leikanger kyrkje, Leikanger
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1250.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1250
-Earliest period
Actors
Architect Christie, Christian (1832 - 1906) [no] Chr. Christie (1872)/Johan Lindstrøm (restaur. )

-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Chr. Christie (1872)/Johan Lindstrøm (restaur. )
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4640-214/68
Norwegian bokmål
Sogndal (Kommune) [no], Korea 6, 6863 [no], Leikanger sokn (07090801), Sogn prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Korea 6, 6863
Norwegian bokmål

-Place (text)
Leikanger sokn (07090801), Sogn prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
61.18533, 6.81955, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.18533
-Longitude (Easting)
6.81955
-Precision
5
Events
-Timespan
1250
--Earliest time
1250
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
141900101

-Id
141900101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2206

-Id
2206
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84922-1

-Id
84922-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
177086762

-Id
177086762
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4640-214/68
-Id
4640-214/68
-System
Gnr Bnr