Benefits to survivors Place holder

Ytelser til gjenlevende (norwegian bokmål), Ytingar til gjenlevende (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:46
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/ytelser-til-gjenlevende
Label
Benefits to survivors
English

Ytelser til gjenlevende
Norwegian bokmål

Ytingar til gjenlevende
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Family benefits
English

Note
Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle / samboer. Kan også omfatte stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. Barnepensjon gis når en eller begge foreldre er døde. Ytelser til enslig tidligere familiepleier som ikke kan forsørge seg selv etter pleieforholdets opphør.
Norwegian bokmål

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevande ektefelle / samboar. Kan også omfatte stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. Barnepensjon blir gitt når ein eller begge foreldre er døde. Ytelsar til einsleg tidligere familiepleier som ikkje kan forsørge seg sjølv etter pleieforholdets opphør.
Norwegian nynorsk