Melbourne (1892) [sv]

Melbourne (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade stålbarken Melbourne ägdes av Gustaf Erikson 1929-1932 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
07/01/2019 14:30:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a2c54d63-85f4-419d-be30-288853e109b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Melbourne
Swedish

Other name
Austrasia 1892-1910

-Name
Austrasia
Swedish

-Specified
1892-1910
Swedish
Gustav 1910-1927

-Name
Gustav
Swedish

-Specified
1910-1927
Swedish
Description
Fyrmastade stålbarken Melbourne ägdes av Gustaf Erikson 1929-1932
Swedish

Technical description
4250 tons d.w. Fyra lastluckor, skruv på poopen.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Fyrmastade stålbarken Melbourne var byggd i Port Glasgow 1892 av Russel & Co under namnet Austrasia. Hon såldes till Tyskland 1910 och erhöll namnet Gustav. Fartyget kvarhölls i Mejillones i Chile under första världskriget och tilldelades därefter franska staten i krigsskadestånd. År 1921 såldes hon till Vinnenrederiet i Bremen och övertogs 1927 av det tyska Altonakompaniet som återgav henne namnet Melbourne.
I mars 1929 införlivades hon med Gustaf Eriksons flotta för 4000 pund. Hon sattes in på vetetraden på Australien. 17.3.1932 avseglade hon med full vetelast från Port Victoria. Ett dygn från orderhamnen Falmouth, ca 30 nm, söder om Fastnet, blev hon påkörd av brittiska oljetankern Seminole tillhörande Anglo-American Oil Co och sjönk. Elva man i besättningen omkom. Fjorton man räddade sig genom att hålla sig fast vid kringflytande vrakspillror och togs upp i Seminoles livbåt. Tredje styrman, som hade vakten på Seminoles kommandobrygga, tog så illa vid sig av olyckan att han senare tog livet av sig.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2691 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2691
Nettotonnasje [no]: 2525 nettoregisterton [sv]

-Value
2525
Längd över allt [sv]: 305´1 foot

-Value
305´1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 44´0 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
44´0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 24´7 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
24´7
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1892
Byggd i Port Glasgow av Russel & Co.

-Time
1892
-Dating comment
Byggd i Port Glasgow av Russel & Co.
Swedish
Wrecked
30/06/1932
Sjönk vetelastad efter kollision med m/t Seminole nära Fastnet utanför Queenstown.

-Time
30/06/1932
-Dating comment
Sjönk vetelastad efter kollision med m/t Seminole nära Fastnet utanför Queenstown.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1929 - 30/06/1932
--Earliest time
1929
--Latest time
30/06/1932
Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

DigitaltMuseum
021178192599
-Id
021178192599
-System
DigitaltMuseum