Safety at home Place holder

Trygghet i hjemmet (norwegian bokmål), Tryggleik i heimen (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/trygghet-i-hjemmet
Label
Safety at home
English

Trygghet i hjemmet
Norwegian bokmål

Tryggleik i heimen
Norwegian nynorsk

Not used label
Digital kalender
Norwegian nynorsk

Digital kalender
Norwegian bokmål

Digital varsling
Norwegian bokmål

Digital varsling
Norwegian nynorsk

Døralarm
Norwegian nynorsk

Døralarm
Norwegian bokmål

E-lås
Norwegian nynorsk

E-lås
Norwegian bokmål

Elektronisk dørlås
Norwegian nynorsk

Elektronisk dørlås
Norwegian bokmål

Elektronisk medisindispenser
Norwegian nynorsk

Elektronisk medisindispenser
Norwegian bokmål

Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling
Norwegian nynorsk

Fallvarsling, bevegelsesvarsling og røykvarsling
Norwegian bokmål

GPS
Norwegian nynorsk

GPS
Norwegian bokmål

Komfyrvakt
Norwegian nynorsk

Komfyrvakt
Norwegian bokmål

Lokaliseringstenester
Norwegian nynorsk

Lokaliseringstjenester
Norwegian bokmål

Responstenester
Norwegian nynorsk

Responstjenester
Norwegian bokmål

Sensorer for egenmåling
Norwegian nynorsk

Sensorer for egenmåling
Norwegian bokmål

Talehjelpemiddel
Norwegian nynorsk

Talehjelpemiddel
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Omfatter tjenester og tekniske løsninger som gir hjemmeboende syke og eldre mer selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort.
Norwegian bokmål

Omfattar tenester og tekniske løysingar som gir heimebuande sjuke og eldre meir sjølvstende, medavgjerd, livskvalitet og komfort.
Norwegian nynorsk