1800 ASKIM (Poståpneri) [no]

1800 ASKIM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a12a166d-ad2b-4814-9366-084dd497eae3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1800 ASKIM
Norwegian bokmål

Alternative name
ASKIM
Norwegian bokmål

Establishment
18/10/1856 Askim (Historisk kommune) [no], ,

-Time
18/10/1856
-Place reference
Askim (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1800
Type
Norwegian bokmål

History

ASKIM poståpneri i Rødenæs prestegjeld, Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, under Moss postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 18.10.1856, med virksomhet fra 1.7.1857. Det ble samtidig bestemt å opprette en postrute mellom Moss postkontor og Rødenæs og at denne ruten skulle betjene poståpneriene Vaaler, Spydeberg og Askim. (Alle opprettet fra da ruta ble satt i gang). Sirk., 29. 7.1857.

Ved Kgl.res. av 4.7.1857 ble likevel bestemt at forannevnte postrute mellom Moss og Rødenæs om poståpneriene Vaaler, Haabøl, Spydeberg og Askim skulle settes i gang fra 31.7.1857.

Poståpneriet lå i 1878 på Eidareng og flyttet i 1882 til Askim jernbanestasjon.

Poståpneriet ble fra 1.7.1913 lagt under Kristiania postdistrikt. Sirk. 28, 28.6.1913.

Fra 1.2. 1913 omgjort til FELTPOSTKONTOR NR 18. Sirk. 26, 4.7.1914.

Grunnet kraftanlegget i Kykkelsrud ble feltpostkontoret fra 1.7.1914 omgjort til fast postkontor. Sirk. 26, 4.7.1914.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under 1800 ASKIM nye postnummer i serien 1807--1832.

Poståpneriet nyttet en tid 3-rings kassasjonsstempel nr 67, men fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 1.5 .1857. Poststedets senere datostempel ble nyttet under tiden som feltpostkontor.

(1800)
Poståpnere/feltpostmestere/postmestere/postsjefer:
Christian Berg 1.7.1857.
Agronom Enevold Jørstad 15.5.1859.
Lensm. Hans Chr. Berg 1.7.1873.
Anders Johannesen Sekelsten 1.1.1875.
Proprietær Enevold Jørstad 1.6.1878.
Stasj.mester (også nevnt som sogneprest) Jonas Benedict Frost 20.11.1882 (f. 1845).
Posteksp. Gustav Tollefsen 1.12.1913. Under div. sykdom og tjenestefrihet bestyrt av postass. Gunnvor Thommassen.
Postass. Gunnvor Thommassen under ledighet fra 16.6.1933.
Posteksp. Nils Mauritz Syvertsen Vegan 1.8.1933. Tiltrådt 1.12.1933 med postass. Gunnvor Thommassen som midlertidig bestyrer. Vegan døde 17.4.1942.
Posteksp. Harry Arvidson midlertidig. kst. under ledighet fra 18.4.1942.
Postfullm. Thorleif Skredsholdt 1.12.1942. Tiltrådt 1.4.1943 med Harry Arvidson som midlertidig bestyrer. Skredsholdt døde 2.11.1943.
Posteksp. Harry Arvidson under ledighet fra 2.11.1943, tilsatt 1.12.1944.
Res.posteksp. Iver Hvidsten under ledighet fra 15.11.1945.
Postfullm.II Jacob Fortun 1.5.1946. Tiltrådt 1.7.1946 med posteksp. Iver Olaf Hvidsten som midlertidig bestyrer.
Postmester Johannes Kristian Eckhoff Wiik 1.11.1956 (f. 1896).
Postmester Ivar Vilstad 1.8.1966 (f. 1902).
Avd.sjef I Iver Olaf Hvidsten 1.6.1971 (f. 1925).
Postmester Aud Tundal Brandsrud 1.5.1998.

Den årlige lønnen var i:

1857 1858 1873 1875 1878 1882 1884 1887 1889 1894
Spd. 16 30 48 60
Kr 400 150 240 320 480 600

1901 1907 1913 1917
Kr 800 900 1100 3500 (+ kontorgodtgj. kr 800,- og i visse innt. = kr 200,-).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/10/1856 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/10/1856 ?
--Earliest time
18/10/1856
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440546

-Id
021166440546
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål