Askim (Historisk kommune) [no]

Askim (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/e5fda699-e076-478a-987d-eefdce9d02cf | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Askim
Norwegian bokmål

Code
0124
Coordinates
59.58464, 11.16084, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.58464
-Longitude (Easting)
11.16084
Followed by
Norwegian bokmål

Time
31/12/2019

-Latest time
31/12/2019