Hemslöjdens samlingar - ordlistor [sv]

Other languages: Hemslöjdens samlingar - ordlistor (swedish)

Description

Detta är den tredje, reviderade upplagan av Ordlistor, ett hjälpmedel vid katalogiseringen av hemslöjdsföremål i hemslöjdens gemensamma databas, Hemslöjdens samlingar. [sv]

19/03/2016 08:10:57
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/9d30f342-f652-489c-9a03-853fdbd47898
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Status
Beta
Total number of records
20
Content updated
17/02/2023 09:47:44
Dataset owner

Categories


Status
Beta
Total number of records
178
Content updated
09/02/2017 07:06:22
Dataset owner

Categories


Status
Beta
Total number of records
411
Content updated
28/04/2015 12:10:32
Dataset owner

Categories


Name
Hemslöjdens samlingar - ordlistor
Swedish

Description
Detta är den tredje, reviderade upplagan av Ordlistor, ett hjälpmedel vid katalogiseringen av hemslöjdsföremål i hemslöjdens gemensamma databas, Hemslöjdens samlingar.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish