Färg (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) [sv]

Other languages: Färg (swedish)

Hemslöjdens samlingar - ordlistor [sv]

Description

färg [sv]

Dataset owner
17/02/2023 09:47:44
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/11b558ad-bdeb-4c36-95e9-3fdffb59d30e
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 20 hits.
Name
Färg
Swedish

Description
färg
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish