Health station for youth Place holder

Helsestasjon for ungdom (norwegian bokmål), Helsestasjon for ungdom (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:53
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/helsestasjon-for-ungdom
Label
Health station for youth
English

Helsestasjon for ungdom
Norwegian bokmål

Helsestasjon for ungdom
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Unge under 20 år kan få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.
Norwegian bokmål

Unge under 20 år kan få råd og rettleiing om blant anna rus, seksualitet, kjønnssjukdomar, psykiske problem og kosthald.
Norwegian nynorsk