Bebyggelsesmønster (361) [no]

Bebyggelsesmønster (norwegian bokmål), Bebyggelsemönster (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...bosetningers lokalisering og fordeling; statistisk opptelling av hus; bebyggelsestyper og beskrivelse av bosetninger og forekomst av hver type (f.eks. midlertidig leir, husklynger eller landsbyer, tettsted, ladested, by, hovedstad); bosetningens varighet, fast eller midlertidig; bebyggelsesplan; byers økologi (f.eks. beboelses-, forretnings- og industriområder); ytre regioner (f.eks. forsteder, drabantbyer); mønster i bosetningsvekst; sonedeling; byplanlegging; etc. MERK: Findelt for no.ou... ...bosetningers lokalisering og fordeling; statistisk opptelling av hus; bebyggelsestyper og beskrivelse av bosetninger og forekomst av hver type (f.eks. midlertidig leir, husklynger eller landsbyer, tettsted, ladested, by, hovedstad); bosetningens varighet, fast eller midlertidig; bebyggelsesplan; byers økologi (f.eks. beboelses-, forretnings- og industriområder); ytre regioner (f.eks. forsteder, drabantbyer); mønster i bosetningsvekst; sonedeling; byplanlegging; etc. MERK: Findelt for no.outline. Se også: Stedsnavn 103. Demografi 16. Samfunnsplanlegging 185. Flytting av buskap etter årstiden 221. Bruk av landområder 311. Kommuneorganisasjon 621. [no]
Broader concept
Last changed
16/08/2021 11:01:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9ccd7748-e65c-4cdc-ae0e-b54a88b52eda | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bebyggelsesmønster
Norwegian bokmål

Bebyggelsemönster
Swedish

Description
...bosetningers lokalisering og fordeling; statistisk opptelling av hus; bebyggelsestyper og beskrivelse av bosetninger og forekomst av hver type (f.eks. midlertidig leir, husklynger eller landsbyer, tettsted, ladested, by, hovedstad); bosetningens varighet, fast eller midlertidig; bebyggelsesplan; byers økologi (f.eks. beboelses-, forretnings- og industriområder); ytre regioner (f.eks. forsteder, drabantbyer); mønster i bosetningsvekst; sonedeling; byplanlegging; etc. MERK: Findelt for no.outline. Se også: Stedsnavn 103. Demografi 16. Samfunnsplanlegging 185. Flytting av buskap etter årstiden 221. Bruk av landområder 311. Kommuneorganisasjon 621.
Norwegian bokmål

Bosättningars lokalisering och fördelning; Bebyggelsetyper och beskrivning av bosättningar jämte varje typs förekomst (ex. läger, ensamgård, by, stad eller tätort, residensstad, huvudstad); Bosättningens varaktighet, tillfällig eller fast; Byggnadsplaner; Ändamålsindelning i tätort (ex. bostads-, affärs- och industriregioner); Ytterregioner (ex. förorter); Tätortstillväxtmönster; Zonindelning; Stadsplaner, byggnadsplaner;
Swedish

Code
361
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept