Takamoana, Karaitiana (1800? - 1879) [sv]

Other languages: Takamoana, Karaitiana (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karaitiana Takamoana, född troligen ca 1800, död 24 februari 1879, var en framstående maorihövding för Ngāti Kahungunu och en nyzeeländsk parlamentsledamot för de östliga maorierna 1871-1879. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/04/2024 09:39:39
18/05/2024 06:11:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9cc218f3-b97e-4148-9341-08a98defaf91 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Takamoana, Karaitiana
Swedish

First name
Karatiana
Swedish

Last name
Takamoana
Swedish

Title
hövding

-Title
hövding
Swedish
Description
Karaitiana Takamoana, född troligen ca 1800, död 24 februari 1879, var en framstående maorihövding för Ngāti Kahungunu och en nyzeeländsk parlamentsledamot för de östliga maorierna 1871-1879.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1800?

-Time
1800?
Death
24/02/1879

-Time
24/02/1879
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Karaitiana Takamoana (died 24 February 1879) was a prominent Māori chief of Ngāti Kahungunu, and a New Zealand Member of Parliament for the Eastern Maori electorate.

Recognised by many as a founding father of the modern Ngāti Kahungunu iwi, he was a veteran of the Musket Wars and the East Coast campaigns of the New Zealand Wars, including the East Cape War and Te Kooti's War.

He represented the Eastern Maori electorate from 1871 until 1879, when he died.

English

Karaitiana Takamoana, född troligen ca 1800, död 24 februari 1879, var en framstående maorihövding för Ngāti Kahungunu och en nyzeeländsk parlamentsledamot för de östliga maorierna 1871-1879.

Han erkändes av många som en av grundarna till den moderna Ngāti Kahungunu iwi. Han deltog i Muskötkrigen (1807-1842) och i Nyzeeländska krigen (även kallade Landkrigen eller Māorikrigenin) klusive East Cape War och Te Kooti's War.

Swedish

Carlotta-SMVK
25881610

-Id
25881610
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210313321425
-Id
0210313321425
-System
DigitaltMuseum