2390 MOELVEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2390 MOELVEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9c95e741-2a82-45a9-a15d-439f025e4a3c | RDF/XML | JSON-LD
Name
2390 MOELVEN
Norwegian bokmål

Alternative name
MOELVEN
Norwegian bokmål

Establishment
15/11/1894 Ringsaker (Kommune) [no], , ,

-Time
15/11/1894
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2390
Type
Norwegian bokmål

History

MOELVEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Ringsaker herred, Hedemarken fogderi, under Hamar postkontor, ble inntil videre underholdt fra Hamar -- Tretten-banens åpning den 15.11.1894. Sirk. 29, 5.11.1894.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MOELV. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet fikk fra 1.8.1954 status av postkontor. Sirk. 20, 7.9.1954.

Fra 1.8.1975 ble status endret til postkontor B (under Hamar postkontor). Sirk. 27, 25.7.1975.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2390)
Poståpnere/postmestere:
Stasj.mest. K. Egeberg 15.11.1894.
Stasj.mest. O. Klemmetsmo 1.4.1896. Under tjenestefri i tiden 16.3.--31.5.1899 styrt av stasj.betj. Otto Minken.
Stasj.mest. T. Slaatten 25.5.1899.
Landh. M. Schonhowda 1.1.1911 (f.1860).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.6.1930.
Asbjørn Hall 3.6.1940 (f.1898). Tiltrådt 1.8.1940, med Laura Schonhowda som midlertidig styrer.
Olaug Wien midlertidig fra mai 1945 (f.1921).
Postfullm. Ottar Aas 1.8.1954 (f.1903).
Postkass. Asbjørn Huss 1.4.1959 (f.1910).
Postkass.II Ragnvald Victor Hjelm Andersen 1.6.1966 (f.1904).
Avd.sjef III Arne Oddvar Nystuen 1.12.1971 (f.1932).
Avd.sjef III Jan Erling Andresen Skaråsen 1.11.1975 (f.1941).
Postmester Turid Kjellaug Fløtlien 1.3.1997.
Poststyrer Turid Kjellaug Fløtlien 1.5.1998.
Postmester Audun Higdem 1.2.2001.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1899 1904 1912 1913 1914 1917
Kr 550 800 950 1100 1200 1400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/11/1894 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/11/1894 ?
--Earliest time
15/11/1894
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440736

-Id
021166440736
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål