Ringsaker (Kommune) [no]

Other languages: Ringsaker (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d2f7fad1-5f69-426a-b90b-1e0993663a2e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ringsaker
Norwegian bokmål

Code
3411
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.88216, 10.9503, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.88216
-Longitude (Easting)
10.9503
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Had part at time
Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-795 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-795 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1966 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19661231), GNID: 0412-787 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-245 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-246 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1966 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19661231), GNID: 0412-791 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-234 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-241 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-237 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-236 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-798 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1966 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19661231), GNID: 0412-792 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-803 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1966 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19661231), GNID: 0412-199 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-242 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-801 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-238 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1967 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19670101-19911231), GNID: 0412-809 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-235 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-799 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1966 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19661231), GNID: 0412-802 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-802 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-799 [no], ,

Norwegian bokmål
01/01/1964 31/12/1991 Hedmark (Historisk fylke) [no], Ringsaker (0412 Ringsaker_19640101-19911231), GNID: 0412-799 [no], ,

Kommunenummer 2019
0412

-Id
0412
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0412 til 3411 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål