Lyslo, Helge [no]

Lyslo, Helge (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:00
25/06/2022 01:58:30
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9a66036b-b39d-4e17-a9ef-6ebca9426b93 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lyslo, Helge
Norwegian bokmål

First name
Helge
Norwegian bokmål

Last name
Lyslo
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Sønn av fotograf Alfred L. og Oddrun Skaaden. Utdannet i Oslo, sv.br. der 1964, overtok (s. å.) det firmaet som farfaren hadde startet i Sandane i 1891, og som faren hadde drevet fra 1938 til sin død i 1962. Driver det idag med firmanavnet "Lyslo Foto".

Virkested:
1964 ca-0000: Sandane

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1887

-Id
1887
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007526

-Id
021036007526
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål