Description
Barken Warma ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1937. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 09:53:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9968dc4e-a9ea-451d-b841-638c4a08a711 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Warma
Swedish

Description
Barken Warma ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1937.
Swedish

Technical description
1400 ton d.w.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Warma var den sista byggda träbarken i Norden och troligtvis i hela världen. Warma byggdes 1921-1922 på Nystads Slip. Warma gjorde sin sista resa 1931 i Nystads-rederiets ägo. Efter att ha varit upplagd från 1931 köptes hon våren 1933 av Gustaf Erikson. Den 4 november 1936 kom kapten Karl Valfrid Mattsson ombord som befälhavare. Warma avseglade med trälast destinerad till London. Under resan sprang fartyget läck. I början av december, i sikte av Helgoland, beslöt man att gå in till Cuxhaven för nödhamn. Skutan befanns i icke sjövärdig, lasten lossades och såldes på auktion. Redaren sålde fartyget 1937.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 718 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
718
Nettotonnasje [no]: 649 nettoregisterton [sv]

-Value
649
Längd över allt [sv]: 201'7 foot

-Value
201'7
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 35'0 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
35'0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 17'2 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
17'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1922
Byggd på Nystads Slip i Nystad Finland 1921 - 1922

-Time
1922
-Dating comment
Byggd på Nystads Slip i Nystad Finland 1921 - 1922
Swedish
Wrecked
1936

-Time
1936
-Role
Swedish

-Timespan
1933 - 22/04/1937
--Earliest time
1933
--Latest time
22/04/1937
Reference
Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

Kåhre, gerog och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish