Thomhav, C. Christensen (1857 - 1943) [no]

Thomhav, C. Christensen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/10/2020 14:21:13
25/03/2023 01:31:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/97a7f800-f9aa-474b-beb8-6cdd70acf87f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thomhav, C. Christensen
Norwegian bokmål

First name
C. Christensen
Norwegian bokmål

Last name
Thomhav (Thomhaw)
Norwegian bokmål

Alternative name
Thomhaw, C. Christensen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1857

-Time
1857
Death
18/07/1943

-Time
18/07/1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Asserballe, Als 15.05.1857. Sønn av kådner Hans Christian T. (27.1.1793-) og Marie Christine Rasmussen. Fotograferte først i Odense i 1885 (hvor han deltok på en utstilling som oppfinner) og i Fredericia ca. 1890, kom så til Norge og slo seg ned i Christiania. Reiste endel rundt på bygdene og var storprodusent av kirkebilder (interiør og eksteriør) fra store deler av Sør-Norge. Fotograferte bl.a. Moster gamle kirke og Slidredomen i Vestre Slidre samt portretter av prestene i Slidre før 1899. I Hå fotograferte han kirkene i Nærbø, Varhug og Ogna i året 1900. På reisene fotograferte han også skoleklasser. Fotograferte også i Høland ca. 1894-1913. Det vites ikke om Thomhaw tok alle disse bildene på eget initiativ for å opprettholde levebrødet, eller om han reiste på oppdrag for andre. Kirkebildene hans var i alle fall populære. Averterte at han var "Indehaver af Rudes Plader 1883-1901 og af Brotnows Plader". Endel av disse platene ble overlatt RA før 12.5.1964. På Bergensutstillingen i 1898 stilte han ut "Fotografier, fotografiapparater m.m.".

Virkested:
1894 ca-1913: Høland
1905: Oslo; Kirkegaden 35
1894-1937: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Oppland Arbeiderblad 23.01.1987
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2820

-Id
2820
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008995

-Id
021036008995
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål