Thomhav (Thomhaw), C. Christensen (1857 - 1937) [no]

Thomhav (Thomhaw), C. Christensen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:42
11/07/2020 03:20:09
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/97a7f800-f9aa-474b-beb8-6cdd70acf87f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thomhav (Thomhaw), C. Christensen
Norwegian bokmål

First name
C. Christensen
Norwegian bokmål

Last name
Thomhav (Thomhaw)
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1857

-Time
1857
  Death
1937

-Time
1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Asserballe, Als 15.05.1857. Sønn av kådner Hans Christian T. (27.1.1793-) og Marie Christine Rasmussen. Fotograferte først i Odense i 1885 (hvor han deltok på en utstilling som oppfinner) og i Fredericia ca. 1890, kom så til Norge og slo seg ned i Christiania. Reiste endel rundt på bygdene og var storprodusent av kirkebilder (interiør og eksteriør) fra store deler av Sør-Norge. Fotograferte bl.a. Moster gamle kirke og Slidredomen i Vestre Slidre samt portretter av prestene i Slidre før 1899. I Hå fotograferte han kirkene i Nærbø, Varhug og Ogna i året 1900. På reisene fotograferte han også skoleklasser. Fotograferte også i Høland ca. 1894-1913. Det vites ikke om Thomhaw tok alle disse bildene på eget initiativ for å opprettholde levebrødet, eller om han reiste på oppdrag for andre. Kirkebildene hans var i alle fall populære. Averterte at han var "Indehaver af Rudes Plader 1883-1901 og af Brotnows Plader". Endel av disse platene ble overlatt RA før 12.5.1964. På Bergensutstillingen i 1898 stilte han ut "Fotografier, fotografiapparater m.m.".

Virkested:
1894 ca-1913: Høland
1905: Oslo; Kirkegaden 35
1894-1937: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Oppland Arbeiderblad 23.01.1987
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2820

-Id
2820
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008995

-Id
021036008995
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål