Ansberg, Alexander Bredstrøm (1885 - 1970) [no]

Ansberg, Alexander Bredstrøm (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:16
29/01/2022 01:51:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/96a44c4c-a9d2-47f2-b01b-036b169d7f75 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ansberg, Alexander Bredstrøm
Norwegian bokmål

First name
Alexander Bredstrøm
Norwegian bokmål

Last name
Ansberg
Norwegian bokmål

Alternative name
Bredstrøm, Karl Fredrik
Norwegian bokmål

Birth
1885

-Time
1885
Death
1970

-Time
1970
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Talinn, Estland 18.04.1885, d. i Sem. Het opprinnelig Alexander (Aleksej) Ansberg, g. 1924 m. lærerinne Ingeborg Baugsberg (23.11.1893-). Kom til Russland 2 år gammel, deltok i 20-årsalderen i revolusjonsarbeidet der og måtte flykte. Kom så via Sverige til Norge i 1908, men fikk ikke arbeid her og ble hjulpet av forskjellige, bl.a. den kjente stortingsmann Adam Egede Nissen. Tobakksfabrikant Glott (russiskfødt jøde) kjøpte fotografutstyr til ham. Navnet forandret han til Karl Fredrik Bredstrøm og ble under dette navnet kjent som bygdefotograf. Drev som fotograf først rundt Koppang og Rendalsbygdene i 2 år, kom så til Alvdal via Folldal i 1910. Her hadde han sitt atelier, men virkefeltet var hele Nord-Østerdalen. I 1924 giftet han seg og flyttet med sin hustru til Sem ved Tønsberg, hvor hun hadde fått lærerpost, og her virket han som fotograf og fruktdyrker til sin død i 1970. Atelieret i Alvdal ble overtatt av Per K. Lien. Han var en ivrig musiker, og stiftet Alvdal orkester. I 1933 ble han norsk statsborger, og tok da navnet Alexander Bredstrøm Ansberg. Æresmedlem av Tønsberg Kameraklubb og inntil 1935 (da han brøt med kommunismen) også æresmedlem av det norske kommunistparti. Platene fra Alvdal er tatt vare på av Odd E. Sevilhaug, og resten er tatt vare på av enken og datteren. Kopiene fra Alvdal er tilgjengelige på Alvdal bibliotek. Deler av arkivet som han hadde med til Sem er senere kassert.

Virkested:
1924-1970: Sem.
1910-1924: Alvdal.
1908-?: Østerdalen.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nyeggen, Ola: Fotografenes historie i Alvdal og Nord-Østerdalen, 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
99

-Id
99
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004901

-Id
021036004901
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål