Coastal management Place holder

Kystforvaltning (norwegian bokmål), Kystforvaltning (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:19
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kystforvaltning
Label
Coastal management
English

Kystforvaltning
Norwegian bokmål

Kystforvaltning
Norwegian nynorsk

Not used label
Fyrlys
Norwegian nynorsk

Fyrlys
Norwegian bokmål

Losteneste
Norwegian nynorsk

Lostjeneste
Norwegian bokmål

Navigasjon
Norwegian nynorsk

Navigasjon
Norwegian bokmål

Navigering
Norwegian bokmål

Navigering
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Administrasjon av lover og reglelverk som gjeld for kysten vår. Til dette høyrer trygg ferdsel på sjøen, fyr, merkjer og losteneste.
Norwegian nynorsk