European Health Insurance Place holder

Europeisk helsetrygdkort (norwegian bokmål), Europeisk helsetrygdkort (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:22
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/europeisk-helsetrygdkort
Label
European Health Insurance
English

Europeisk helsetrygdkort
Norwegian bokmål

Europeisk helsetrygdkort
Norwegian nynorsk

Not used label
Helseforsikring
Norwegian bokmål

Helseforsikring
Norwegian nynorsk

Helsetrygdekort
Norwegian nynorsk

Helsetrygdekort
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Health services
English

Note
**
Norwegian bokmål

Dokumentasjon på at ein har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med statsborgarane i opphaldslandet. Gjeld ved midlertidig opphald i eit EØS-land eller Sveits.
Norwegian nynorsk