Notice concerning unlawful projects Place holder

Melding om ulovlige tiltak (norwegian bokmål), Melding om ulovlege tiltak (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:37
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/melding-om-ulovlige-tiltak
Label
Notice concerning unlawful projects
English

Melding om ulovlige tiltak
Norwegian bokmål

Melding om ulovlege tiltak
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Construction
English

Note
Innbyggere kan melde fra om byggetiltak som de mener er ulovlige eller farlige.
Norwegian bokmål

Innbyggjarar kan melde frå om byggjetiltak som dei meiner er ulovlege eller farlege.
Norwegian nynorsk