Eide, Waldemar (1886 - 1963) [no]

Other languages: Eide, Waldemar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:57:49
08/06/2024 03:32:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9202815e-1e31-4adc-a84f-2054fce2c687 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eide, Waldemar
Norwegian bokmål

First name
Waldemar
Norwegian bokmål

Last name
Eide
Norwegian bokmål

Alternative name
Eide, Alfred Waldemar
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1886

-Time
1886
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 23.05.1886 - død 28.11.1963
Født i Stavanger. Sønn av Askild E. og Valborg Helgevold, g. 13.7.1912 m. Maria Andrea Jensen, 4 døtre. Utlært hos Norland, Stavanger, arbeidet hos Kørner s. st. og hos Selmer Norland i Bergen. Mange studiereiser, bl.a. til Dresden i 1907 og i 1909.Han hadde også diverse tillitsverv. Hadde en lang rekke utmerkelser, æresdiplomer og 1.premier ved fotografiutstillinger i inn- og utland. Studerte fotografi og malerkunst i Tyskland, malte også portretter og har vært representert på Vestlandsutstillingen. 5. juni 1906 startet han sammen med fotograf Johan Nyman Figved firmaet Figved & Eide i Østervaag nr. 9-11, Stavanger. I februar 1909 gikk Figved ut av firmaet og Eide drev det så videre i eget navn.. Han ble særlig kjent for sine landskapsbilder og kunstnerportretter. 1.11.1953 overlot han firmaet til Arne Kaada, som i 1967 gikk sammen med Harry Nor-Hansen og flyttet til Klubgaten. Fra 1974 gikk Nor-Hansen ut av firmaet igjen og Kaada fortsatte det alene. En tid etter overdragelsen fortsatte Eide som konsulent. I 1970 ble endel av hans gamle plater kopiert og utstilt.

Virkested:
1906-1911: Stavanger, Østervåg 9-11
1911-1917: Stavanger, Nygata 26
1917-1953: Stavanger, Kirkegata 1

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 5, s. 36-38 (50 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 4, s. 59 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 2, s. 20 (utmerkelse FIAP)
Kamera 11(1959) : 4, s. 6-10
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 8, s. 140-142 (intervju)
Norsk fagfoto 1(1964) : 1, s. 42 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
491

-Id
491
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005639

-Id
021036005639
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål