Description
Stålbarken Penang ägdes av Gustaf Erikson 1923-1941. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
02/05/2018 12:31:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/91f7d2b0-5c12-4ec2-8979-9608245f52f5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Penang
Swedish

Other name
Albert Rickmers

-Name
Albert Rickmers
Swedish
Description
Stålbarken Penang ägdes av Gustaf Erikson 1923-1941.
Swedish

Technical description
Dödvikt 3250 tons. Poop 48 fot, back 42 fot. Dubbelbrammad med röjlar. Ratt med skruv på poopen. Däckshus för besättningen. 3 lastluckor. Ångpanna för spel och vinschar. Vattenbarlasttank.
Swedish

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Penang byggdes 1905 på Rickmers varv i Bremerhaven för rederiets egen räkning och döpt efter redaren till Albert Rickmers. Som en ytterligare hedersbevisning föreställde fartygets galjonsfigur honom själv, med vanlig skepparmössa som huvudbonad. År 1911 övertogs hon av F. Laeisz i Hamburg och erhöll namnet
Penang.
Gustaf Erikson köpte Penang 1924. Fartyget låg vid övertgandet i Wilmington i USA. 1927-1928 var Penang sysselsatt på vetetraden Australien Europa. Sista resan för Penang blev 1940 då fartyget den 3 juli avseglade med full vetelast från Port Victoria, Australien destinerad till Queenstown, Irland. Några underrättelser från fartyget efter avseglingen anlände inte till rederiet. Efter krigsslutet, då man fick tillträde till de statliga tyska arkiven, kunde det konstateras att den tyska ubåten U-140 den 8 december sydväst om Irland sänkt ett segelfartyg. Penang hade en besättning på 18 man.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2019 nettoton [no]

-Value
2019
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Nettotonnasje [no]: 1734 nettoregisterton [sv]

-Value
1734
Lengde [no]: 265´7 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
265´7
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 40´2 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
40´2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 24´3 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
24´3
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1905
Byggd på Rickmers varv i Bremerhaven.

-Time
1905
-Dating comment
Byggd på Rickmers varv i Bremerhaven.
Swedish
Wrecked
08/12/1940
Torpederad av tyska ubåten U-140 sydväst om Irland.

-Time
08/12/1940
-Dating comment
Torpederad av tyska ubåten U-140 sydväst om Irland.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1923 - 1941?
--Earliest time
1923
--Latest time
1941?
Reference
Kåhre, Georg Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

DigitaltMuseum
021177787832
-Id
021177787832
-System
DigitaltMuseum