Heiberg, Sverre (1912 - 1991) [no]

Heiberg, Sverre (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:08
16/10/2021 02:28:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/91e41343-0ded-4068-a1bf-5bee1335e54d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Heiberg, Sverre
Norwegian bokmål

First name
Sverre
Norwegian bokmål

Last name
Heiberg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1912

-Time
1912
Death
1991

-Time
1991
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Elverum 04.07.1912, død 1991. Familien flyttet til Oslo i 1924 og etter eksamen artium i 1932 gikk Heiberg i fotograflære. Pressefotograf, var med og startet Norsk Pressebyrå som han drev fra 1932 til han i 1936 ble ansatt i Dagbladet. Her var han resten av sitt yrkesliv frem til 1988. Var under krigen i Aftenposten og NTB da Dagbladet ble stoppet. Hans arkiv ble overtatt av Oslo Bymuseum i 1989.

Virkested:
1932-1989: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:

Fotografi 16(1981) : 1, s. 52-53
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986.
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 3, s. 22 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1398

-Id
1398
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006410

-Id
021036006410
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål