Hvitsten kirke (Kirke) [no]

Other languages: Hvitsten kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:57
02/03/2024 06:19:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/901f92bf-f2b1-4be8-8f0b-773fbb14e92d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hvitsten kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1902
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Sekkebæk (Gard) [no], 3019-55/8 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3019-55/8
Norwegian bokmål
Vestby (Kommune) [no], Hvitstenveien 13, 1545 [no], Hvitsten sokn (02090204), Søndre Follo prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Hvitstenveien 13, 1545
Norwegian bokmål

-Place (text)
Hvitsten sokn (02090204), Søndre Follo prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.59927, 10.65866, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.59927
-Longitude (Easting)
10.65866
-Precision
5
Events
-Timespan
1902
--Earliest time
1902
-Timespan
1903
--Earliest time
1903
-Timespan
1903
--Earliest time
1903
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
021100301

-Id
021100301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1190

-Id
1190
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84683-1

-Id
84683-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
148668744

-Id
148668744
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
03019-55/8
-Id
03019-55/8
-System
Gnr Bnr