Vestby (Kommune) [no]

Other languages: Vestby (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e67bcf99-b392-45d4-93de-a917ebca17e0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vestby
Norwegian bokmål

Code
3019
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.60228, 10.74807, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.60228
-Longitude (Easting)
10.74807
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0211

-Id
0211
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0211 til 3019 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål