Brinch, Sigurd Christian (1873 - 1956) [no]

Other languages: Brinch, Sigurd Christian (norwegian bokmål)

Personer Industrihistorie (Norsk Teknisk Museum) [no]

Description
Brinch var utdannet bygningsingeniør fra Chalmers i Göteborg og hadde deltatt i jernbane- og kraftutbygging i inn- og utland. Var øverste stedlige byggeleder for de første anleggene i Tyssedal mens ingeniør A. Scott-Hansen hadde den administrative ledelsen ved Sam Eydes Ingeniørkontor i Oslo. I en alder av 81 år, skrev han sine erindringer fra et langt og interessant liv.

Etter flere år med jernbaneutbygging i Zululand i Afrika, kom ingeniør Sigurd Christian Brinch til Norge og søkte jobb ve...
Brinch var utdannet bygningsingeniør fra Chalmers i Göteborg og hadde deltatt i jernbane- og kraftutbygging i inn- og utland. Var øverste stedlige byggeleder for de første anleggene i Tyssedal mens ingeniør A. Scott-Hansen hadde den administrative ledelsen ved Sam Eydes Ingeniørkontor i Oslo. I en alder av 81 år, skrev han sine erindringer fra et langt og interessant liv.

Etter flere år med jernbaneutbygging i Zululand i Afrika, kom ingeniør Sigurd Christian Brinch til Norge og søkte jobb ved Sam Eydes Ingeniørkontor. Den første jobben førte han og familien til Odda og Tyssedal for en periode fra 1906 til tidlig i 1909. Videre var han i årene 1909-12 knyttet til Hydros utbygginger ved Lienfoss kraftanlegg og Svelgfoss reservestasjon i Notodden-området. Fra 1912 til han gikk av i 1951, var han adm. dir. for Arendals fossekompani. I perioder var han også stortingsrepresentant. [no]
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:52:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8ea5b622-2cde-4632-ade6-b105bed22857 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brinch, Sigurd Christian
Norwegian bokmål

First name
Sigurd
Norwegian bokmål

Middle name
Christian
Norwegian bokmål

Last name
Brinch
Norwegian bokmål

Description
Brinch var utdannet bygningsingeniør fra Chalmers i Göteborg og hadde deltatt i jernbane- og kraftutbygging i inn- og utland. Var øverste stedlige byggeleder for de første anleggene i Tyssedal mens ingeniør A. Scott-Hansen hadde den administrative ledelsen ved Sam Eydes Ingeniørkontor i Oslo. I en alder av 81 år, skrev han sine erindringer fra et langt og interessant liv.

Etter flere år med jernbaneutbygging i Zululand i Afrika, kom ingeniør Sigurd Christian Brinch til Norge og søkte jobb ved Sam Eydes Ingeniørkontor. Den første jobben førte han og familien til Odda og Tyssedal for en periode fra 1906 til tidlig i 1909. Videre var han i årene 1909-12 knyttet til Hydros utbygginger ved Lienfoss kraftanlegg og Svelgfoss reservestasjon i Notodden-området. Fra 1912 til han gikk av i 1951, var han adm. dir. for Arendals fossekompani. I perioder var han også stortingsrepresentant.
Norwegian bokmål

Birth
1873

-Time
1873
Death
1956

-Time
1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Reference
Trond Aasland
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
0210314263730
-Id
0210314263730
-System
DigitaltMuseum