CV Place holder

CV (norwegian bokmål), CV (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:03
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/cv
Label
CV
English

CV
Norwegian bokmål

CV
Norwegian nynorsk

Not used label
Curriculum vitae
Norwegian bokmål

Curriculum vitae
Norwegian nynorsk

Kandidatsøk
Norwegian nynorsk

Kandidatsøk
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Employment
English

English
English

Note
Et sammendrag over en persons erfaringer og kvalifikasjoner fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å legge ved en CV når man søker på en stilling. En CV inneholder vanligvis informasjon om personalia, utdanning og arbeidserfaring, kurs, fritidsinteresser og lignende.
Norwegian bokmål

Eit samandrag over erfaringar og kvalifikasjonar fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å leggje ved ein CV når ein søker på ein stilling. Ein CV inneheld vanlegvis informasjon om personalia, utdanning og arbeidserfaring, kurs, fritidsinteresser og liknande.
Norwegian nynorsk