Heiberg, Andreas Michael (1767 - 1815) [no]

Other languages: Heiberg, Andreas Michael (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:15:12
01/06/2024 07:07:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/88d9752d-dfbc-402b-8419-044dcc064881 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Heiberg, Andreas Michael
Norwegian bokmål

First name
Andreas
Norwegian bokmål

Middle name
Michael
Norwegian bokmål

Last name
Heiberg
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
01/12/1767 Bergen (By) [no], , ,

-Time
01/12/1767
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
21/03/1815 Fredrikstad (By) [no], , ,

-Time
21/03/1815
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Andreas Heiberg, sønn av amtmann Heiberg, var utdannet jurist. Etter avlagt eksamen arbeidet han noen år som fogd i Svaneke og Østre Herred på Bornholm før han i 1810 ble utnevnt til byfogd og byskriver i Fredrikstad.

På riksforsamlingen møtte han som byens eneste representant, men gjorde seg lite bemerket. Politisk tilhørte han den moderate vingen av selvstendighetspartiet, men mange av eidsvollsmennene oppfattet ham fremfor alt som en som ville holde seg inne med makthaverne. Adressen han overgav Christian Frederik ved riksforsamlingens åpning bidro til å skape et slikt inntrykk.

Norwegian bokmål

Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773957
-Id
021038773957
-System
DigitaltMuseum