Home financing Place holder

Boligfinansiering (norwegian bokmål), Bustadfinansiering (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:52
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/boligfinansiering
Label
Home financing
English

Boligfinansiering
Norwegian bokmål

Bustadfinansiering
Norwegian nynorsk

Not used label
Boliglån
Norwegian bokmål

Boligtilskudd
Norwegian bokmål

Bustadlån
Norwegian nynorsk

Byggelån
Norwegian nynorsk

Byggelån
Norwegian bokmål

Etableringstilskot
Norwegian nynorsk

Etableringstilskudd
Norwegian bokmål

Bustadtilskot
Norwegian nynorsk

Grunnlån
Norwegian nynorsk

Grunnlån
Norwegian bokmål

Husbanken
Norwegian nynorsk

Husbanken
Norwegian bokmål

Huslån
Norwegian nynorsk

Huslån
Norwegian bokmål

Startlån
Norwegian nynorsk

Startlån
Norwegian bokmål

Utbedringslån
Norwegian bokmål

Utbetringslån
Norwegian nynorsk

Broader concept
English


Note
Lån og støtte fra kommunen og Husbanken, for eksempel søknad om boliglån, kommunalt lån, startlån.
Norwegian bokmål

Lån og stønad frå kommunen og Husbanken, til dømes søknad om bustadlån, startlån.
Norwegian nynorsk