Sveio (Kommune) [no]

Other languages: Sveio (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8896e8ec-5bcc-4734-8f29-f781d8db6f80 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sveio
Norwegian bokmål

Code
4612
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.54303, 5.3541, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.54303
-Longitude (Easting)
5.3541
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1216

-Id
1216
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1216 til 4612 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål