Materialer i behandlinger [no]

Other languages: Materialer i behandlinger (norwegian bokmål), Material i behandlingar (swedish)

Feltkatalogen [no]

Description

Termene viser til materialer og midler som brukes og har blitt brukt i konserveringsbehandlinger. Det er altså ikke anbefalinger til hvilke materialer som bør brukes til behandling i dag. Datasettet er utviklet de siste årene av fagpersoner innenfor konservering, og er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, behandling. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer. [no]

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no) [no]
26/02/2024 14:47:38
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/86d16e4b-f774-40e9-8f6e-1c161ad967c6
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Materialer i behandlinger
Norwegian bokmål

Material i behandlingar
Swedish

Description
Termene viser til materialer og midler som brukes og har blitt brukt i konserveringsbehandlinger. Det er altså ikke anbefalinger til hvilke materialer som bør brukes til behandling i dag. Datasettet er utviklet de siste årene av fagpersoner innenfor konservering, og er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, behandling. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Project
Norwegian bokmål

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no)
Norwegian bokmål