Terminologi for konservering [no]

Prosjektet Primus konserveringsmodul skal skape oversikt og forenkle arbeidet med konserveringsdokumentasjon. I KulturNav utvikles felles terminologi til bruk i modulen, også basert på Feltkatalogen.

Målet med modulen er:

  • System som samler konserveringsdokumentasjon for oversikt og tilgjengelighet
  • Forenklet deling av informasjon på tvers av museene
  • Tilpasset arbeidsprosessene på museene gjennom mobile løsninger
  • Støtte SPECTRUM-standarden

Prosjektet er finansiert av Kulturrådet og utvikles av KulturIT. Prosjektgruppen består av representanter fra Bergen bymuseum, Norsk Teknisk museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Folkemuseum og KulturIT.

Oversikt dataset og delede mapper

Analysemetoder [no] finns i Analysemetoder konserveringsmodul [no] (Shared List)
Behandling (A.1.19) [no] finns i Behandlingsmetoder konservering [no] (Shared List)
Årsak til tilstandsvurdering [no] finns i Formål med tilstandsvurdering av objekter [no] (Shared List)
Type skade [no] finns i Type skade gjenstand [no] (Shared List)
Skader [no] finns i Type skade gjenstand [no] (Shared List) og i Konserveringsmodul - liste med skadetyper [no] (Shared List)
Materialer i behandlinger [no] finns i Materialer i behandlinger [no] (Shared List)
Type skade [no] finns i Type skade gjenstand [no] (Shared List)
Tilstandskoder tilstandsvurdering [no] saknar mappe - lokal liste i Primus
Nedbryting (A.1.18) [no] finns i Konserveringsmodul - liste med skadetyper [no] (Shared List)
Årsak til tilstandsvurdering [no] finns i Formål med tilstandsvurdering av objekter [no] (Shared List)

___[no]