Nedbryting (A.1.18) [no]

Other languages: Nedbryting (A.1.18) (norwegian bokmål)

Feltkatalogen [no]

Description

Termene i datasettet er begreper som brukes til å beskrive ulike nedbrytninger, skader og skadelige prosesser. Datasettet inneholder termer fra Feltkatalogen (2002) og listen er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, skade. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer. [no]

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no) [no]
21/03/2023 09:52:18
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/4ea2eb07-d95e-4d73-9920-0b519744b85d
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 73 hits.
Name
Nedbryting (A.1.18)
Norwegian bokmål

Description
Termene i datasettet er begreper som brukes til å beskrive ulike nedbrytninger, skader og skadelige prosesser. Datasettet inneholder termer fra Feltkatalogen (2002) og listen er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, skade. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer.
Norwegian bokmål

Code
A.1.18
Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

Default presentation
View list
Project
Norwegian bokmål

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no)
Norwegian bokmål