Skader [no]

Skader (norwegian bokmål), Skador (swedish)

Lister til konserveringsmodul [no]

Description

Termene i datasettet er begreper som brukes til å beskrive ulike nedbrytninger, skader og skadelige prosesser. Datasettet er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, skade. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer. [no]

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no) [no]
02/08/2022 11:53:57
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/51e4d5d7-51b0-44f1-9acb-248076ea1210
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Skader
Norwegian bokmål

Skador
Swedish

Description
Termene i datasettet er begreper som brukes til å beskrive ulike nedbrytninger, skader og skadelige prosesser. Datasettet er tilgjengelig i Primus konserveringsmoduler, skade. Datasettet videreutvikles og berikes i KulturNav. Er du interessert i å bidra kan du kontakte datasettets administratorer.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Project
Norwegian bokmål

Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no)
Norwegian bokmål