Dahlin, Georg Ludvig (1889 - 1979) [sv]

Other languages: Dahlin, Georg Ludvig (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Georg Ludvig Dahlin, född 4 oktober 1889, död 12 juli 1979, författare och upptäcktsresande, Helsingborg. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:08
06/04/2024 05:22:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/86236ef0-a8d1-4afd-82b2-fd7ef44531a4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahlin, Georg Ludvig
Swedish

First name
Georg Ludvig
Swedish

Last name
Dahlin
Swedish

Other name
J. L. Kessel [sv] -

-Name
J. L. Kessel
Swedish
Title
Direktör

-Title
Direktör
Swedish
Description
Georg Ludvig Dahlin, född 4 oktober 1889, död 12 juli 1979, författare och upptäcktsresande, Helsingborg.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
04/10/1889

-Time
04/10/1889
Death
12/07/1979

-Time
12/07/1979
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Georg Ludvig Dahlin, född 4 oktober 1889, död 12 juli 1979, författare och upptäcktsresande, Helsingborg.
Han var son till bagarmästaren Erik Victor Dahlin och Mathilda Persson. Efter studentexamen 1910 och handelsexamen 1912 var Dahlin verksam som direktör i Helsingborg. Gifte sig med Hilda 1917. Han grundade tillsammans med sin hustru stiftelsen Hilda och Georg Dahlins stiftelse. Han reste i Västindien, Sydamerika, USA, Afrika mm. Pseudonym: J. L. Kessel
Det finns samlingar från Dahlin på Världskulturmuseerna och i Helsingborgs museum.

Swedish

Carlotta-SMVK
1015666

-Id
1015666
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461123
-Id
021037461123
-System
DigitaltMuseum