Introduction programme for refugees Place holder

Introduksjonsprogram for innvandrere (norwegian bokmål), Introduksjonsprogram for innvandrarar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:06
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/introduksjonsprogram-for-innvandrere
Label
Introduction programme for refugees
English

Introduksjonsprogram for innvandrere
Norwegian bokmål

Introduksjonsprogram for innvandrarar
Norwegian nynorsk

Not used label
Introduksjonsordning
Norwegian bokmål

Introduksjonsordning
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Adult education
English

English
English

Note
Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjøre det enklere for innvandrere å ta del i arbeidslivet og å gjøre dem mer økonomisk selvstendige.
Norwegian bokmål

Introduksjonsprogrammet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap og skal gjere det enklare for innvandrarar å ta del i arbeidslivet og å gjere dei meir økonomisk sjølvstendige.
Norwegian nynorsk