Time, Kjell [no]

Time, Kjell (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:29
16/10/2021 03:04:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/7bc19dcb-3e81-49df-b403-e94e16432ea5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Time, Kjell
Norwegian bokmål

First name
Kjell
Norwegian bokmål

Last name
Time
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Fotografen var tilsett i Kvernelands fabrikk frå sist på 1950-talet til han blei pensjonist i 1997.

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Fotonettverk Rogaland (nettsted 2008)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4261

-Id
4261
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009037

-Id
021036009037
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål