Time, Kjell [no]

Time, Kjell (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:29
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/7bc19dcb-3e81-49df-b403-e94e16432ea5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Time, Kjell
Norwegian bokmål

First name
Kjell
Norwegian bokmål

Last name
Time
Norwegian bokmål

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Fotografen var tilsett i Kvernelands fabrikk frå sist på 1950-talet til han blei pensjonist i 1997.

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Fotonettverk Rogaland (nettsted 2008)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4261

-Id
4261
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009037

-Id
021036009037
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål