Eidfjord (Kommune) [no]

Other languages: Eidfjord (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/7a39a36f-0d0f-4c16-8d29-1579033ceeee | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eidfjord
Norwegian bokmål

Code
4619
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.46741, 7.06971, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.46741
-Longitude (Easting)
7.06971
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Had part at time
Norwegian bokmål
01/05/1891 31/12/1894 , 1232 Eidfjord_18910501-18941231, GNID: 1232-32 [no], Søndre-Bergenhus Amt [no],

Kommunenummer 2019
1232

-Id
1232
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1232 til 4619 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål